Monitor de Temps Lliure (MTL)

Destinataris
Persones que estiguen fent de monitors/ores o vulguen ser-ho en alguna entitat d’educació en el temps lliure.
Objectiu
Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per poder treballar en un centre de lleure com a monitor/a de xiquets/es i/o joves: un esplai, un Centre d’Adolescents, una Casa de Joventut, i els campaments i escoles d’estiu que aquests organitzen.
Condicions d’accés
Tindre 18 anys a l’inici del curs.
Format
El curs consta de tres etapes: la teòrica, la pràctica i la memòria.
Cadascuna d’elles serà avaluada independentment i caldrà haver superat les tres amb èxit per tal d’accedir a la titulació atorgada per l’IVAJ.

Continguts de l’etapa teòrica (125h)
A l’etapa teòrica s’avaluen quatre aspectes: Assistència a classe (85%), exàmen final, actitud/aptitud per a les funcions de monitor i projecte grupal.
Pràctiques (100h)
Realització d’un període de pràctiques de 100h orientades per l’Escola de Cases, en un centre/projecte d’educació al temps lliure que tinga els requisits mínims que limita la normativa existent.
Memòria (25h)
Caldrà elaborar una memòria-avaluació de l’acció educativa duta a terme durant el període de les pràctiques, avaluant el document projecte inicial del lloc on les fas.

Titulació

L’aprofitament del curs de monitors/ores dóna accés al Titol Homologat per l’IVAJ de monitor/a de Temps Lliure infantil i juvenil.