Ideari i valors de l’escola

No formem entretenidors de xiquets, formem educadors en el temps lliure.
No formem “ocupaociosos” de joves, formem entrenadors de participació social.
Pensem que avui més que mai són necessaris voluntaris, en una societat on tot té valor econòmic, i l’efectivitat del treball d’estos depen en gran part de la seva formació.
No estem contra la TV, Internet, els videojocs, però pensem que la societat es teixeix millor amb xarxes de participació ciutadana, amb activitats de compromís social i de cooperació entre veïns i veïnes.
ELS NOSTRES VALORS són també els de les Cases de Joventut, els esplais i els Centres Juvenils d’adolescents:
Volem que es parle d’igualtat entre sexes. De protecció del Medi Ambient. Del valor real de la democràcia. De la pluralitat. Del rebuig a tot tipus de violència. Del rebuig també a les drogues com alternativa d’oci. De la solidaritat. De la integració dels joves més desafavorits. De l’atur, la crisi, el capitalisme de casino i l’especulació. Pensem que un altre món més just és possible, desde l’educació i l’acció al temps lliure dels i les joves.