Recomanats als alumnes

Els nostres cursos es recolzen sobre uns materials bàsics que t’acompanyaran en el teu treball de monitor/a allà on estigues. Es tracta d’edicions de materials propis de la nostra escola o dels nostres professors, que constitueixen la base de la nostra formació al temps lliure.
Pots adquirir aquests llibres i materials a través de la nostra escola, consulta’ns.

 

Apuntes básicos para el animador juvenil. Francesc Codina i Lanaspa Enrique Deltoro Rodrigo. Editorial Certeza, ISBN .

Lectura fonamental per a monitors/es i animadors/es. Continguts de dinámica de grups, resolució de conflictes i lectures bàsiques.

Cómo trabajar con adolescentes en el tiempo libre. Enrique Deltoro Rodrigo. Editorial Certeza. ISBN .

Una manera concreta d’organitzar un Centre Juvenil amb adolescents per a treballar ciutadania i responsabilitat. El perfil del monitor. Fitxes i metodologia completa.

Cómo hacer proyectos de animación para trabajar con niños y jóvenes.Enrique Deltoro Rodrigo. Editorial Certeza. ISBN .

Guia per a saber confeccionar el projecte d’animació punt per punt. S’acompanya un cd amb un dossier per a preparar un campament.